Prevodilačka agencija BGprevodi

Sigurno, pouzdano, provereno. Prevodioci od poverenja.

Sudski tumač za hrvatski jezik

Sudski tumač za hrvatski jezik – zašto je potrebna overa kod sudskog tumača?

Sudski tumač za hrvatski jezik

Sudski tumač za hrvatski jezik

Jedna od traženijih usluga u prevodilačkoj agenciji BGprevodi je svakako i prevođenje i overa kod ovlašćenog sudskog tumača poslovnih i ličnih dokumenata kao i ostalih sadržaja sa srpskog na hrvatski jezik. Agencija BGprevodi već više od 10 godina uspešno odgovara na sve potrebe klijenata, bilo da je reč o pojedincima ili kompanijama.

Sa srpskog na hrvatski jezik prevodimo sve vrste sadržaja, tehničku i projektnnu dokumentaciju kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (izdavanje radne dozvole, uverenja..).

Sudski tumač za hrvatski jezik

Ko su sudski tumači za hrvatski jezik?

Sudski tumači za hrvatski jezik su ovlašćena lica koja svojim pečatom, odnosno overom dokumenata garantuju da je prevod validan i da se kao takav može koristiti potpuno identično kao i sam original.

Od posebne važnosti za sve one koje imaju potrebu za prevodilačkim uslugama je da se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije sa srpskog na hrvatski jezik razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, jer je potrebno da sam prevod prati zakonska regulativa, overom kod sudskog tumača.

Overa dokumenata kod ovlašćenog sudskog tumača za proces prevođenja donosi nekoliko dodatnih aktivnosti koje nisu uključene u “standardni” proces prevođenja.

Osnovna razlika u procesu prevođenja sa srpskog na hrvatski jezik odnosi se prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata, overenih kod ovlašćenog sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi, preporučenom pošiljkom.

Takođe još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa srpskog na hrvatski jezik (koja zahteva overu kod sudskog tumača) je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa srpskog na hrvatski jezik neophodno da se izvrši overa Apostille pečatom ili ne.

Ovaj korak neophodno je uraditi pre samog procesa prevođenja sa srpskog na hrvatski jezik jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.