Prevodilačka agencija BGprevodi

Sigurno, pouzdano, provereno. Prevodioci od poverenja.

Sudski tumač za mađarski jezik

Sudski tumač za mađarski jezik – zašto je potrebna overa kod sudskog tumača?

Sudski tumač za mađarski jezik

Sudski tumač za mađarski jezik

Prevodilačka agencija BGprevodi sa iskustvom većim od 10 godina uspešno obrađuje, prevodi i overava kod ovlašćenog sudskog tumača, sa srpskog na mađarski jezik, poslovna i lična dokumenata, kao i mnoge druge sadržaje, poput tekstova, stručnih projekata (IT, građevina…), web sajtova i portala sa mađarskog na srpski jezik.

Sa srpskog na mađarski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku dokumentaciju, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (izdavanje radne dozvole, uverenja..). Takođe, prevodimo sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, sertifikate, punomoćja…) kao i tekovine Evropske unije.

Sudski tumač za mađarski jezik

Ono što je od posebne važnosti za pojedince ili kompanije koje imaju potrebu za prevodilačkim uslugama je da se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije sa srpskog na mađarski jezik razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, jer je potrebno da sam prevod prati zakonska regulativa, overom kod ovlašćenog sudskog tumača.

Overa dokumenata kod ovlašćenog sudskog tumača za proces prevođenja sa srpskog na mađarski jezik zahteva par dodatnih aktivnosti koje nisu uključene u “standardni” proces prevođenja.

Razlika u procesu odnosi se prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata, overenih kod ovlašćenog sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi, preporučenom pošiljkom.

Još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa srpskog na mađarski jezik (koja zahteva overu kod sudskog tumača) jeste i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa srpskog na mađarski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Preporučujemo da ovaj korak uradite pre samog procesa prevođenja jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.