Prevodilačka agencija BGprevodi

Sigurno, pouzdano, provereno. Prevodioci od poverenja.

Sudski tumač za španski jezik

Sudski tumač za španski jezik – zašto je potrebna overa kod sudskog tumača?

Prevod sa španskog na srpski jezik

Sudski tumač za španski jezik

Sudski tumač za španski jezik

 

Klijentima kojima su potrebne prevodilačke usluge, veoma je važno i saznanje da se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije ralikuje od prevođenja ostalih sadržaja, jer je potrebno da sam prevod prati i zakonska regulativa overom kod sudsko tumača.

Šta je to što razlikuje prevođenje ovakvih dokumenata u odnosu na “standardni” proces prevođenja?

Osnovna razlika u procesu odnosi se prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata, overenih kod sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi, preporučenom pošiljkom.

Još jedna potrebna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa španskog na srpski i sa srpsko na španski (koja zahteva overu kod sudskog tumača) je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Ovo je potrebno uraditi pre samog procesa prevođenja jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.