Prevodilačka agencija BGprevodi

Sigurno, pouzdano, provereno. Prevodioci od poverenja.

Sudski tumač za turski jezik

Sudski tumač za turski jezik – zašto je potrebna overa kod sudskog tumača?

Sudski tumač za turski jezik

Sudski tumač za turski jezik

Prevodilačka agencija BGprevodi već više od 10 godina uspešno obrađuje, prevodi i overava kod ovlašćenog sudskog tumača poslovna i lična dokumenata, kao i mnoge druge sadržaje, poput tekstova, stručnih projekata (IT, građevina…), web sajtova i portala sa srpskog na turski jezik.

Takođe sa srpskog na turski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku dokumentaciju, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (izdavanje radne dozvole, uverenja..). Pored toga, prevodimo sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, sertifikate, punomoćja…) kao i tekovine Evropske unije.

Sudski tumač za turski jezik

Od posebne važnosti za pojedince ili kompanije koje imaju potrebu za prevodilačkim uslugama je da se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije sa srpskog na turski jezik razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, jer je potrebno da sam prevod prati zakonska regulativa, overom kod ovlašćenog sudskog tumača.

Overa dokumenata kod ovlašćenog sudskog tumača za proces prevođenja sa srpskog na turski jezik donosi par dodatnih aktivnosti koje nisu uključene u “standardni” proces prevođenja.

Razlika u procesu prevođenja odnosi se prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata, overenih kod ovlašćenog sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi, preporučenom pošiljkom.

Još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa srpskog na turski jezik (koja zahteva overu kod ovlašćenog sudskog tumača) je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa turskog na srpski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Ovaj korak neophodno je uraditi pre samog procesa prevođenja sa  srpskog na turski jezik jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.